Poliwęglany

Cofnij


Technika: Poliwęglany

OGÓLNA INFORMACJA TECHNICZNA DOT. ELEMENTÓW POLIWĘGLANOWYCH

1. Standardy jakościowe i certyfikacja

Wyroby poliwęglanowe f-my RODECA są sprawdzane według różnych kryteriów i znajdują się pod stałą kontrolą jakościową własną oraz obcą. Wyroby te posiadają m in. znak jakości TUeV oraz aprobatę techniczną ITB.
Oferowane przez producenta klasy jakości wyrobów:
LONGLIFE, z jednostronną powłoką ochronną przed promieniowaniem ultrafioletowym (anty-UV)RODALIFE, z dwustronną powłoką anty-UVICE Struktur (standard dla paneli bezszczeblinowych) z korzystną techniką oświetlenia (rozpraszanie światła), a przy tym mniej wrażliwa na zarysowaniajakość HI (High Impact) – spełniająca najwyższe wymagania techniczneCelem uniknięcia ewentualnych błędów montażowych należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji montażu oraz skutecznie nadzorować ich realizację.

2. Utrzymanie czystości oszkleń PC

Do mycia elementów PC należy stosować jedynie wodę z małym dodatkiem środka myjącego. Nie wolno używać żadnych płynów do czyszczenia szkła, środków szorujących lub przedmiotów z ostrymi kantami.

3. Pakowanie, transport i składowanie

Płyty komorowe PC są oklejone obustronnie folią ochronną (strona z powłoką „antyultrafiolet” – folią kolorową lub zadrukowaną), zaś krawędzie frontowe – taśmą transportową. Folię ochronną należy zdejmować dopiero po obróbce i przygotowaniu do montażu. Panele bezszczeblinowe PC są fabrycznie pakowane po 4 lub 6 szt (zależnie od długości) w osłonie z tworzywa sztucznego i należy je rozpakowywać na krótko przed wbudowaniem.
Do celów transportowych (i składowania) płyty komorowe są dostarczane na paletach o wadze do 1 tony, natomiast wysokość sztaplowania opakowanych paneli nie powinna przekraczać 150 cm. Elementy PC przed ich wbudowaniem należy chronić przed słońcem i wilgocią celem uniknięcia trudności w usuwaniu folii ochronnej lub ewent. deformacji i zanieczyszczenia komór.

4. Obróbka mechaniczna

Elementy PC można bez problemu przycinać zwykłymi narzędziami elektromechanicznymilub ręcznymi (piłą z drobnym uzębieniem). Spadające wióry należy usuwać suchym sprężonym powietrzem (nie zawierającym cząsteczek wody ani też oleju). Wiercone otwory powinny być zawsze oddalone od krawędzi elementu PC co najmniej 40 mm oraz mieć średnicę o 50% większą niż średnica śruby lub wkręta (ze względu na kurczliwość i rozszerzalność cieplną materiału).

5. Rozszerzalność i kurczliwość cieplna

Współczynnik rozszerzalności cieplnej PC wynosi 0,065 mm/°C.m i jest 3-krotnie większy niż aluminium (porównanie: szkło krzemowe – 0,008; stal – 0,011; aluminium – 0,023; PC – 0,065 mm na °C i na 1 m). Pod wpływem temperatury zmienia się długość oraz szerokość elementów PC,np. przy różnicy o 50 °C – o ok 3 mm na każdy metr.

Ponieważ zmiany te muszą być uwzględniane w technologii montażu, zaleca się stosowanie systemowych profili aluminiowych z uszczelkami EPDM.

6. Zabezpieczenie krawędzi czołowych elementów PC

Aby zapobiec przedostawaniu się do komór elementów PC pyłów i innych zanieczyszczeń należy przed wbudowaniem tych elementów (zaraz po ich rozpakowaniu) zabezpieczyć ich czołowe krawędzie aluminiową taśmą klejącą, albo innym nadającym się do tego celu materiałem. Każdy element wymaga odrębnego oklejenia.
Omawiane zabezpieczenie komór zapobiega m.in. pojawianiu się glonów natomiast nie zapobiega kondensacji pary wodnej, która – zależnie od pory roku – może się okresowo pojawiać. Nie ma to jednak szkodliwego wpływu na parametry PC i nie pogarsza współczynnika cieplnego.

7. Materiały uszczelniające

Taśmy do uszczelnienia komór (tj. do oklejania krawędzi czołowych płyt i paneli PC), jak również wszelkie inne materiały stosowane przy uszczelnianiu oszkleń poliwęglanowych muszą być bezwarunkowo kompatybilne z PC i dopuszczone do stosowania przez producenta elementów PC (ze względu na możliwość uszkodzenia tych elementów). Np. uszczelniająca masa silikonowa powinna być całkowicie neutralna względem PC i wolna od rozpuszczalników . (f-ma RODECA oferuje „PC – silikon 2001″).

8. Promień gięcia na zimno

Najmniejszy promień gięcia płyt poliwęglanowych (nie dotyczy paneli bezszczeblinowych PC) wynosi ok. 180 x grubość płyty. Gięcie jest dozwolone jedynie wzdłuż komór. Mniejsze promienie gięcia powodują uszkodzenia naprężeniowe (pęknięcia powierzchniowe) płyt. Obniżenie tej granicy jest możliwe jedynie drogą formowania termicznego.

9. Bezpieczeństwo montażu i eksploatacji

Przy zapewnieniu podkonstrukcji wsporczej spełniającej wymagania statyczne, elementy poliwęglanowe montowane w systemowych profilach aluminiowych są zaliczane do pokryć dachowych bezpiecznych, nie grożących zawaleniem. Jako pokrycia nie samonośne podlegają jednak regionalnym przepisom budowlanym, jak również ogólnym wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa montażu i eksploatacji. Np. przechodzenie po zamontowanych płytach lub panelach PC jest dozwolone wyłącznie po położonej na nich desce o szerokości ok. 50 cm.

10. Ochrona środowiska

Odbierając odpady z docinania elementów PC producenci zapewniają ochronę środowiska przy ich stosowaniu. Również opakowania transportowe tych elementów należą do grupy surowców wtórnych.