Konstrukcje wsporcze

Cofnij


Technika: Konstrukcje wsporcze

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODKONSTRUKCJI WSPORCZEJ PRZY MONTAŻU PANELI BEZSZCZEBLINOWYCH PC

PRZYJĘTE OBCIĄZENIA WIATREM w KN/m2 DLA BUDOWLI wg 1055 T4

wysokość
nad
terenem
ciśnienie
prędkości
N/m2
prędkość
wiatru
budowle zamknięte budowle jednostronnie otwarte
m/s km/h obręb standardowy obręb
krawę-
dziowy ssanie
obręb
standar-
dowy
parcie +
ssanie
obręb
krawę-
dziowy
parcie +
ssanie
parcie ssanie
0-8 m
8-20 m
20-100 m
500
800
1100
28,3
35,8
42,0
101,88
128,88
151,20
0,50
0,80
1,10
0,25
0,40
0,55
1,00
1,60
2,20
0,75
1,20
1,65
1,40
2,24
3,08

DLA BUDOWLI ZAMKNIĘTYCH DOPUSZCZALNE ROZSTAWY RYGLI/PŁATEW w m – PŁASZCZYZNY PIONOWE

wysokość
nad terenem
zabudowy
panele o grubości 40 mm
jedna sekcja
(bez podparć)
z kotwami
(podparcia)
ze szczeblinami PC
typu V
ze szczeblinami PC
typu V uzbrojonymi
bez podparć z podparciami
N R N R N R N R N R
0 – 8 m 2,40 1,80 2,00 0,80 2,90 2,30 4,75 3,50 5,50 3,90
8 – 20 m 2,00 1,60 1,45 0,50 2,60 2,00 3,90 2,80 4,35 3,10
20 – 100 m 1,70 1,30 1,10 2,00 1,60 3,30 2,35 3,70 2,65
N = OBRĘB STANDARDOWY R = OBRĘB KRAWĘDZIOWY (<2m lub 3/16)
NAŚWIETLA DACHOWE NACHYLONE WYSOKOŚĆ 0 -20 m
0,75 kN/m2
wg DIN 1055
16° – 50°
2,00 1,85 2,70 3,30 3,70
1,00 kN/m2
wg DIN 1055
16° – 50°
1,75 1,65 2,45 2,90 3,30
 

UWAGI: NALEŻY UNIKAĆ TWORZENIA SIE TZW. WORKÓW ŚNIEŻNYCH. W PRZYPADKU PONADNORMATYWNYCH OBCIĄŻEŃ WIATREMPODANE W TABELACH ROZSTAWY NALEZY ZREDUKOWAĆ