Kim jesteśmy?…

Cofnij


 

Misja KERI:

“Integrowanie nowoczesnych technologii efektywnych energetycznie, w celu optymalizacji kosztów eksploatacji budynków, przy zachowaniu najwyższej jakości wykonawstwa inwestycji.”

Motto KERI

Kreowanie przyszłości to świadome stosowanie innowacyjnych technologii.

Oddaje ono w pełni nasze główne założenia w kwestii poprawy efektywności energetycznej w budynkach. Stosujemy tylko najnowsze lecz już sprawdzone przez Konsorcjantów oraz firmy partnerskie technologie, udoskonalane i dopracowywane w trakcie prac B+R, gwarantujące obniżenie energochłonności obiektów kubaturowych.

Cele KERI

• zaznajomienie potencjalnego Inwestora z możliwościami jakie dają nowoczesne rozwiązania technologiczne w obszarze efektywności energetycznej -> Ocena Techniczno-Ekonomiczna przedsięwzięcia inwestycyjnego,

• dobór optymalnych rozwiązań gwarantujących wysoką efektywność energetyczną

• realizowanie inwestycji przy zachowaniu najwyższej jakości zastosowanych technologii, materiałów i wykonania, a także zapewnienie fachowego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,

• propagowanie stosowania w budownictwie przemysłowym, mieszkaniowym i użyteczności publicznej innowacyjnych rozwiązań technologicznych – również z udziałem OZE,

• poszukiwanie nowych i udoskonalanie istniejących rozwiązań technicznych w procesie badawczo-rozwojowym, we współpracy z jednostkami naukowymi i badawczymi.

Oferta produktowo-usługowa KERI stwarza Inwestorowi możliwość kompleksowej i – co najważniejsze, kompetentnej obsługi w zakresie znaczącego obniżenia kosztów eksploatacji obiektów kubaturowych. Jako nieliczni na rynku proponujemy rozwiązania technologiczne zintegrowane w tak wysokim stopniu. W rezultacie generowane oszczędności są wyższe niż uzyskiwane z zastosowania pojedynczych technologii energooszczędnych.
Na rynku spotykać można różne, zarówno prawdziwe, jak i mylne informacje, dotyczące nowoczesnych rozwiązań, stosowanych w poszczególnych branżach budowlanych. Częstokroć są to informacje niespójne lub nawet wzajemnie się wykluczające. Dzięki unikatowej strukturze i ofercie, KERI pełni rolę weryfikatora i jednocześnie integratora wiedzy nt efektywnych technologii, pozwalających na osiąganie znaczących oszczędności w eksploatacji obiektów nowych i modernizowanych. Zapewnia ponadto kompetentne, profesjonalne, gwarantujące najwyższą jakość wykonanie inwestycji z wykorzystaniem w/w technologii.